Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti a poslední změna 01. srpna 2023.

PŘED POUŽITÍM NAŠICH STRÁNEK NEBO SLUŽEB SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. VSTUPEM NA NAŠE STRÁNKY NEBO NAŠICH SLUŽEB NEBO POUŽÍVÁNÍM (JINOU NEŽ SI PRVNÍ PŘEČTĚNÍ TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ) SOUHLASÍTE S TĚMITO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

ÚVOD
Tyto zásady ochrany osobních údajů vám sdělují typy informací, které shromažďujeme, když používáte naše stránky nebo služby, jak tyto informace používáme a případy, kdy sdílíme vaše údaje.

Tez Minds Software Pvt. Ltd. ("QRCodeChimp") provozuje online webové stránky, jako jsou mimo jiné produkty SaaS, webové stránky pro online nakupování, jiné webové stránky ("stránky") a poskytuje další online služby ("služby") včetně služeb ověřování a informací o produktech. Jelikož sídlíme v Indii (ačkoli některé z našich služeb mohou fungovat v jiných zemích prostřednictvím našich přidružených společností, technologických partnerů a prodejních partnerů podle jejich vlastních podmínek a zásad ochrany osobních údajů, pokud existují), vaše údaje nám budou předány, uchovávány a zpracovávány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud se nacházíte v EU, budete také požádáni, abyste poskytli jasný a jednoznačný souhlas se shromažďováním, zpracováním a sdílením vašich uživatelských informací prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií.

Upozornění pro jednotlivce z EU: Toto prohlášení o ochraně osobních údajů a jeho vyjmenované zásady jsou určeny k tomu, aby byly v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 („obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“) a poskytovat odpovídající ochranu a péči s ohledem na zacházení s vašimi uživatelskými údaji v souladu s GDPR.

Protože většina našich serverů je mimo EU, podívejte se prosím na naši DPA a v případě, že se nacházíte ve Spojeném království, obraťte se na naši DPA pro Spojené království. Napište prosím na náš tým podpory získat DPA nebo UK-DPA.


ZVLÁŠTNÍ PRÁVA REZIDENTA KALIFORNIE
Pokud se nacházíte v Kalifornii a/nebo (podle potřeby) v rozsahu, v jakém jste „spotřebitel“, jak je definováno v kalifornském zákoně o ochraně soukromí spotřebitelů v platném znění (CCPA) a QRCodeChimp je „podnikání“, jak je definováno v CCPA, platí pro vás následující. V souladu s ustanoveními zákona CCPA máte právo požádat zde uvedeným způsobem:

a) Právo požadovat informace o:
- Kategorie osobních údajů QRCodeChimp shromáždil o vás.
- Konkrétní části Osobních údajů QRCodeChimp shromáždil o vás.
- Kategorie zdrojů, ze kterých jsou osobní údaje shromažďovány.
- Obchodní nebo komerční účel pro shromažďování osobních údajů.
- Kategorie třetích stran, se kterými firma sdílí osobní údaje.

(b) Právo požádat o vymazání jakýchkoli osobních údajů, které o vás shromažďujeme.
Právo požadovat vymazání jakýchkoli osobních údajů, které o vás shromažďujeme: Pro přístup k vašemu účtu se přihlaste na portál. Pokud byste chtěli smazat Osobní údaje, které představují „osobní údaje“ definované v CCPA, přejděte prosím na Dashboard => Profil a v části Smazat účet uvidíte odkaz „Smazat účet“, pomocí kterého smažte svůj účet.

(c) Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o vás máme:
Pro přístup ke svému účtu se přihlaste na portál. Pokud byste chtěli aktualizovat své osobní údaje, které představují „osobní údaje“ definované v CCPA, přejděte prosím na Dashboard => Profil a aktualizujte své údaje a uložte je.

V případě dalších dotazů pište na e-mail náš tým podpory

Na všechny takové žádosti odpovídáme v přiměřené lhůtě v souladu s platnými zákony na ochranu údajů. Také tím, že nám napíšete, souhlasíte s tím, že od nás budete dostávat komunikaci, která může zahrnovat vyhledání informací od vás za účelem ověření, že jste spotřebitel, od kterého jsme shromáždili osobní údaje, a jakékoli další informace, které jsou přiměřeně požadovány, abychom mohli respektujte vaši žádost.


Typ dat a informací, které o vás shromažďujeme a používáme, jsou vysvětleny v následujících částech.


SHRNUTÍ KLÍČOVÝCH PRINCIPŮ
Abychom vylepšili, personalizovali a podpořili vaši zkušenost na Stránkách, mimo jiné shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše uživatelské informace. Souhrnné informace například používáme k vývoji obsahu zaměřeného na zájmy uživatelů a k obecnému zlepšení uživatelské zkušenosti na webu.
Mysleli jsme si, že by bylo užitečné stručně popsat klíčové způsoby, jakými používáme vaše informace a jak se snažíme chránit soukromí. Samozřejmě byste si měli přečíst podmínky našich úplných Zásad ochrany osobních údajů.
Obvykle o vás shromažďujeme dva druhy informací: (a) vámi poskytnuté údaje, které vás osobně identifikují (např. celé jméno nebo telefonní číslo); a (b) informace, které vás osobně neidentifikují (např. vaše IP adresa nebo typ prohlížeče).

- Tyto informace jsou přenášeny, uchovávány a zpracovávány námi.
- Tyto informace obvykle používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše stránky a související služby a vytvářet zprávy a údaje o činnostech, jako jsou mimo jiné QR služby a online nakupování.
- Tyto informace můžeme pro tyto účely sdělit oprávněným třetím stranám, včetně našich obchodníků, reklamních a propagačních partnerů a poskytovatelů služeb třetích stran.
- Pomocí „cookies“ spolupracujeme s reklamními sítěmi a umožňujeme jim shromažďovat o vás anonymní informace, abychom vám mohli zasílat jejich reklamy, a používat stejné informace k zasílání našich reklam (viz oddíl III níže).
- Můžete se kdykoli odhlásit z určitých činností, jak je uvedeno níže (viz část VI).
- Některé informace, které zadáte, šifrujeme pomocí softwaru Secure Sockets Layer (SSL) a přijímáme přiměřená bezpečnostní opatření k ochraně informací.
- Pokud se u nás zaregistrujete, máte možnost aktualizovat nebo opravit informace, které jste dříve poskytli prostřednictvím sekce účtu.
- Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ochrany osobních údajů na QRCodeChimp, prosím kontaktujte nás.
- Naše stránky a služby nejsou navrženy ani určeny pro použití dětmi mladšími 16 let a
- Tyto Zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času měnit, proto je prosím pravidelně kontrolujte na našich stránkách. Jakékoli podstatné změny vám mohou být podle potřeby oznámeny e-mailem.


I. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?
Shromažďujeme dva druhy informací, které se vás týkají: (a) Osobně identifikovatelné informace ("PII"); a (b) Informace neumožňující osobní identifikaci ("Non-PII").

(a) Osobní údaje: PII zahrnuje veškeré informace, které vás identifikují jako osobu. Vaše PII shromažďujeme, když se u nás rozhodnete zaregistrovat nebo když se rozhodnete zúčastnit se interaktivní funkce našich Stránek, jako je recenze, průzkum nebo propagace. Údaje PII, které shromažďujeme, jsou mimo jiné: (a) vaše jméno, poštovní/doručovací adresa, e-mailová adresa, číslo kreditní karty a telefonní číslo při registraci na našich stránkách nebo v souvislosti se soutěžním příspěvkem; (b) určité demografické informace o vás (např. věk, pohlaví, nákupní zájmy a preference atd.) při účasti v průzkumu nebo anketě; nebo (c) zveřejnit obecný komentář a/nebo doporučení na našich stránkách. Vezměte prosím na vědomí, že vaše kreditní karty nejsou uloženy na našich serverech, ale jsou uloženy na serverech zpracovatelů plateb, jako jsou mimo jiné Stripe, Paypal a RazorPay.

(b) Údaje neumožňující osobní identifikaci: Non-PII jsou jakékoli informace, které vás neidentifikují jako osobu, včetně PII, které byly anonymní. Non-PII získáváme buď samostatně, nebo společně s vašimi PII, jak je popsáno výše. Když přistupujete na naše stránky, shromažďujeme od vás určité non-PII, včetně IP adres a informací týkajících se vašeho prohlížeče, operačního systému, poskytovatele internetových služeb, webové stránky třetí strany, ze které pochází vaše návštěva, a způsob, jakým používáte naše stránky, jako jsou webové stránky, které navštěvujete. a dobu trvání vašich návštěv.

Soubory protokolu Webové a reklamní servery stránky zaznamenávají informace o IP adrese uživatele, typu prohlížeče a aktuální adrese URL, kterou uživatel požaduje. Tyto informace vždy poskytuje prohlížeč uživatele a většina webových stránek je automaticky protokoluje. Tyto protokolové soubory jsou uloženy na bezpečném místě a používají se při naší interní analýze vzorců provozu na našich stránkách a službách.

II. JAK POUŽÍVÁME A SDÍLÍME SBÍRNÉ INFORMACE
PII a Non-PII se používají k poskytování nebo zlepšování našich stránek a služeb pro vás a k plnění vašich požadavků, odpovídání na vaše dotazy, lepšímu poskytování služeb a pochopení vašich potřeb, nebo se používá jinými způsoby, které přirozeně souvisí s okolnostmi. ve kterém jste informace poskytli.
Můžeme zveřejnit PII a Non-PII:
(1) naši poskytovatelé služeb třetích stran, kteří provádějí funkce naším jménem v souvislosti s provozem stránek nebo služeb, např. poskytovatelé, kteří hostují a spravují data, zpracovávají objednávky kreditních karet, doručují naše zboží atd.
(2) účastnící se sponzoři programu nebo propagační akce, do které vstupujete prostřednictvím našich stránek nebo služeb.
(3) naše mateřská společnost, dceřiné společnosti nebo jiné přidružené společnosti ("přidružené společnosti") pro provozní, marketingové a propagační účely.
(4) partneři ve společné propagaci a další, se kterými máme marketingové nebo jiné vztahy.
(5) zúčastnění obchodníci, u kterých souhlasíte v době, kdy nám předáváte PII při používání interaktivních funkcí našich stránek, jako jsou průzkumy a recenze týkající se našich zúčastněných obchodníků a
(6) naši ostatní uživatelé, kde se rozhodnete zveřejnit recenze, komentáře nebo jiné informace týkající se produktů nebo služeb, komunikovat s ostatními uživateli prostřednictvím veřejných fór (např. fóra, nástěnky, nástěnky atd.).


Kromě toho používáme non-PII, abychom pomohli analyzovat návštěvnost stránek, porozumět potřebám a trendům zákazníků a provádět cílené propagační aktivity (viz „Reklama založená na preferencích“ níže). Vaše non-PII můžeme použít samostatně nebo je agregovat s informacemi, které jsme získali od ostatních, k vytvoření výzkumných zpráv a dalších informací a údajů o online nakupování pro zúčastněné obchodníky a další zákazníky, stejně jako média a další zainteresované strany.

III. COOKIES A REKLAMA ZALOŽENÁ NA PREFERENCÍCH
(a) Soubory cookie a webové majáky: My a třetí strany, které autorizujeme, automaticky přijímáme a ukládáme určité typy non-PII, kdykoli s námi komunikujete pomocí „cookies“ a analogické technologie. „Cookies“ jsou malé soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo do paměti vašeho internetového prohlížeče, aby umožnily vlastníkovi souboru cookie rozpoznat váš prohlížeč a poskytnout vám pohodlí a další funkce. Takže například naše soubory cookie nám mohou umožnit ukázat vám minulé produkty, které jste hledali na našich stránkách. Je důležité poznamenat, že soubory cookie, které umožňujeme ostatním používat, neobsahují a nejsou vázány na PII o vás.

Je možné, že svůj internetový prohlížeč můžete nasměrovat tak, aby cookies nepovoloval, a obvykle můžete existující cookies ze svého počítače kdykoli vymazat. Pokud vymažete soubory cookie ve svém prohlížeči, budete muset po každém vymazání souborů cookie znovu kliknout na volbu odhlášení. Aby bylo jasno, tato odhlášení založená na souborech cookie musí být provedena na každém zařízení a prohlížeči, které chcete odhlásit. Odhlášení založená na souborech cookie nejsou účinná v mobilních aplikacích. Na mnoha mobilních zařízeních však mohou uživatelé aplikací omezit sledování prostřednictvím nastavení svého zařízení.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud použijete tyto mechanismy odhlášení, některé prvky našich Stránek nebudou správně fungovat nebo vám nebudou dostupné a budeme i nadále automaticky shromažďovat IP adresy počítačů nebo mobilních zařízení, která klikají nebo skenují vytvořené QR kódy; jen je nebudeme spojovat s vaším prohlížečem nebo QRCodeChimp účtu.

Chcete-li vypnout soubory cookie pro Google Analytics, klikněte na tento odkaz a zobrazí se pokyny: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Většina prohlížečů má možnost vypnout funkci cookie, která zabrání vašemu prohlížeči přijímat nové soubory cookie, a také vám (v závislosti na sofistikovanosti softwaru vašeho prohlížeče) umožní rozhodnout o přijetí každého nového souboru cookie různými způsoby. . Pokud zakážete soubory cookie, nebudete moci používat některé funkce Služeb. V současné době nerozpoznáváme signály do-not-track. Následující odkazy poskytují informace o změně předvoleb pro soubory cookie v některých z nejpoužívanějších prohlížečů:

- Safari
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Internet Explorer


(b) Reklama založená na preferencích: Spolupracujeme také s určitými třetími stranami, včetně reklamních sítí a firem zabývajících se analýzou webových stránek, a povolujeme jim ukládat soubory cookie do vašeho počítače/prohlížeče, když navštívíte naše stránky. Tyto soubory cookie třetích stran se používají ke shromažďování non-PII o vašich aktivitách na našich Webech a webech třetích stran, aby vám mohly poskytovat reklamy, když jste na webech třetích stran ("Reklamy třetích stran"). Pokud se nechcete této aktivity zúčastnit, dejte nám prosím vědět. Chcete-li se odhlásit, kontaktujte nás.

Některé důležité poznámky: (1) Nástroje pro odhlášení pro reklamy třetích stran zahrnují všechny reklamní sítě, které QRCodeChimp pracuje, ale také mnoho dalších QRCodeChimp nefunguje s; (2) odhlášení z našich reklam automaticky neslouží jako odhlášení z reklam třetích stran – totéž platí i opačně. Chcete-li se odhlásit z našich reklam a reklam třetích stran, musíte použít každý příslušný nástroj pro odhlášení výše; (3) nástroje pro odhlášení pro naše reklamy i reklamy třetích stran spoléhají na soubory cookie, aby zajistily, že vaše údaje, které nejsou PII, nebudou používány pro účely online reklamy („soubory cookie pro odhlášení“). Pokud si tedy zakoupíte nový počítač, změníte webové prohlížeče nebo vymažete tyto Opt-out Cookies ze svého počítače, budete muset znovu provést příslušné odhlašovací úlohy; a (4) funkce vašeho internetového prohlížeče a/nebo určitého doplňkového softwaru vám mohou umožnit zablokovat nebo omezit používání souborů cookie pro reklamu založenou na preferencích a jiné účely. Nemůžeme však slíbit, že naše stránky nebo služby budou dobře fungovat nebo budou kompatibilní s těmito alternativními metodami blokování nebo omezení používání souborů cookie.

IV. PRODEJ PODNIKU A ZVEŘEJNĚNÍ PODLE ZÁKONA
(a) Obchodní transakce: Můžeme zveřejnit PII a Non-PII, které máme v držení: (a) potenciálnímu prodejci nebo skutečnému prodejci jakéhokoli podniku nebo aktiv, které získáme; (b) pokud všechna nebo některá z našich aktiv získá třetí strana, v takovém případě mohou být jedním z převedených aktiv PII a Non-PII.

(b) Požadované zveřejnění: Můžeme zveřejnit a použít jakékoli PII nebo non-PII, pokud nám to ukládá zákon, s ohledem na nároky na porušení autorských práv a jiného duševního vlastnictví, nebo pokud se domníváme, že taková akce je nezbytná pro: (a) splnění vládní žádosti ; (b) splňovat požadavky zákona nebo právního procesu; (c) ochranu nebo obranu našich zákonných práv nebo majetku, našich stránek nebo jiných uživatelů; nebo (d) v případě nouze k ochraně zdraví a bezpečnosti uživatelů našich stránek nebo služeb nebo široké veřejnosti; nebo (e) v případě, že z vašeho účtu dojde k jakékoli nezákonné činnosti nebo porušení podmínek (jak je uvedeno na naší stránce Podmínky).

V. ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ
Pracujeme na ochraně bezpečnosti vašich informací během přenosu pomocí softwaru Secure Sockets Layer (SSL), který šifruje vámi zadané informace. Samozřejmě je důležité mít na paměti, že žádný přenos dat na internetu není 100% bezpečný.

K ochraně vašich dat používáme také zabezpečené umístění serverového hostingu v USA a dalších místech světa, ochranu firewallem, řízený přístup a šifrovací technologii. Upozorňujeme však, že i když se snažíme chránit vaše PII, nemůžeme zaručit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám zpřístupníte nebo přenesete online, a neneseme odpovědnost za krádež, zničení nebo neúmyslné zveřejnění vašich osobních údajů. V případě, že dojde k prozrazení vašich osobních údajů, upozorníme vás e-mailem na poslední e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, jakmile to bude za daných okolností možné (může dojít k prodlevám v oznámení, dokud přijmeme nezbytná opatření, abychom určit rozsah narušení a obnovit přiměřenou integritu systému, jakož i pro legitimní potřeby donucovacích orgánů, pokud by oznámení bránilo trestnímu vyšetřování.)

K ochraně těchto dat před neoprávněným přístupem uživatelů uvnitř i vně společnosti používáme mnoho různých bezpečnostních technik. „Dokonalé zabezpečení“ však na internetu neexistuje. Pokud se obáváte, že mohlo dojít k narušení vašeho soukromí, kontaktujte nás.


VI. VAŠE MOŽNOSTI A OPT-OUT
(a) K jakým informacím mám přístup? Pokud se zaregistrujete jako člen, budete mít obvykle přístup k části účtu, která obsahuje registrační údaje, které jste dříve poskytli a které můžete kdykoli aktualizovat nebo opravit. Pokud existují nějaké nepřesné informace, které nejste schopni opravit, dejte nám vědět. Pokud si to přejete, můžete svůj členský účet zcela smazat, i když si za omezených okolností můžeme ponechat určité informace – např. pro řešení sporů, řešení problémů a vymáhání našich Podmínek použití. Kromě toho některé informace nejsou nikdy zcela odstraněny z našich databází kvůli technickým (např. informace, které jsou uloženy v našich „záložních“ systémech) a určitým právním omezením.

(b) Jaké mám možnosti (opt-out)? Máte mnoho možností, jak používáme informace o vás, včetně: (1) Chcete-li zastavit naše e-maily, kontaktujte nás. (2) Chcete-li se odhlásit z reklam založených na preferencích, kontaktujte nás. (3) Chcete-li zastavit sdílení osobních údajů s našimi zúčastněnými obchodníky, kontaktujte nás (4) Soubory cookie můžete ze svého prohlížeče kdykoli smazat a (5) jak je uvedeno výše, možnosti, které vám nabízíme, kdykoli odešlete informace prostřednictvím našeho Stránky nebo Služby.

(c) Pro přístup ke svému účtu se přihlaste na portál. Pokud byste chtěli smazat Osobní údaje, které představují „osobní údaje“ definované v CCPA, přejděte prosím na Dashboard => Profil a v části Smazat účet uvidíte odkaz „Smazat účet“, pomocí kterého smažte svůj účet.
Máte-li jakékoli další dotazy nebo obavy týkající se ochrany osobních údajů našich stránek a služeb, zašlete nám e-mail na adresu náš tým podpory


VII. DĚTI
Vzhledem k tomu, že naše stránky ani naše služby nejsou určeny pro použití dětmi mladšími 16 let, děti mladší 16 let nám nesmí předkládat žádné PII. Také, pokud je vám méně než 18 let, měli byste používat QRCodeChimp a předkládat informace pouze se zapojením rodiče nebo opatrovníka.

VIII. REVIZE
Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit, aby odrážely naše měnící se obchodní praktiky. O jakýchkoli takových změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad na našich stránkách nebo někdy e-mailem.

IX. JEDINÉ PROHLÁŠENÍ
Tyto zásady ochrany osobních údajů a naše podmínky použití, jak jsou zveřejněny na našich stránkách a prostřednictvím našich služeb, obsahují všechny podstatné podmínky týkající se vašeho používání našich stránek a služeb. Žádné shrnutí, úprava, přeformulování nebo jiná jejich verze nebo jiné prohlášení o ochraně osobních údajů nebo zásady v jakékoli formě nejsou platné, pokud je nezveřejníme na našich stránkách a službách.


Tez Minds Software Pvt. Ltd., 60, 5th Floor, Solitaire Business Hub, Wakad, PUNE, MAHARASHTRA 411057, Indie